Organizatia Salvati Prutul Iasi a fost fondata de catre 19 persoane cu varste si pregatiri diferite, dar uniti de aceeasi pasiune comuna: pescuitul sportiv pe Prut.

Dar fiind in aceeasi masura iubitori de natura, impreuna am decis ca ecosistemul ce reprezinta Prutul si lunca acestuia, ar trebui sa reprezinte un major punct de interes in ceea ce priveste protectia mediului.

Cautam mereu persoane interesate sa ne ajute in atingerea obiectivelor noastre, de aceea suntem deschisi la orice fel de propuneri care sunt in acord cu valorile promovate de OSP.

Daca te intereseaza sa devii membru OSP, citeste aici

Obiectivele noastre

a) Implicarea în cadrul acțiunilor de anti-braconaj, ce vizează fondul faunistic, în general, și pe cel piscicol, în special;

b) Concesionarea, achiziționarea sau arendarea unor tronsoane de râu, întinderi de apă sau terenuri, în vederea administrării, dezvoltării, protejării și conservării lor, care să faciliteze și practicarea pescuitului sportiv;

c) Repopularea zonelor de interes cu specii valoroase din punct de vedere ihtiologic și comercial după efectuarea prealabilă a unor studii de impact;

d) Desfășurarea unor studii de specialitate în vederea protejării și conservării florei și faunei autohtone;

e) Monitorizarea prin mijloace specifice a efectivelor fondului piscicol din râul Prut și din alte habitate naturale, în vederea gestionării sustenabile și durabile a resurselor acvatice ce fac obiectul activității de pescuit sportiv recreativ;

f) Colaborarea cu specialiști în ecologie și protecția mediului, în pescuit și acvacultură, precum și cu diverse personalități recunoscute în rândul pasionaților de pescuit, eventual cooptarea lor în cadrul asociației;

g) Dezvoltarea patrimoniului propriu pentru asigurarea suportului financiar, material și logistic necesar realizării scopului și obiectivelor Asociației, precum și realizarea de proiecte și documentații pentru atragerea de surse de finanțare interne și externe.

h) Organizarea de campanii de ecologizare a luncii Prutului și a zonelor adiacente acesteia, ce presupune colectarea deșeurilor și depozitarea lor în locuri special amenajate, prin implicarea pe bază de voluntariat a participanților și prin eventuala colaborare cu întreprinderile de salubritate, autoritățile locale și a altor entități responsabile cu protecția mediului;

i) Militarea pentru respectarea dreptului la libera opțiune de asociere a oricărui amator de pescuit recreativ și sportiv, în vederea obținerii permisului de pescuit pentru practicarea acestei activități pe apele aparținând domeniului public al statului, prin înscrierea în rândul asociațiilor de pescari;

j) Realizarea, distribuția și montarea de panouri informative în locurile care reprezintă zone de interes ale asociației;

k) Inițierea, elaborarea şi sprijinirea proiectelor legislative, a tratatelor, convențiilor și normativelor, cu scopul de a îmbunătăți, moderniza și reforma prevederi legale ce se referă la flora/fauna și protejarea acestora, braconajul și măsurile de combatere a acestui fenomen;

l) Realizarea, implementarea, administrarea și dezvoltarea de aplicații de tip software, în acord cu scopul fundamental al Asociației;

m) Efectuarea de sondaje și discuții interactive cu tematică piscicolă, ecologică și de protecția mediului, în special cu persoane din localitățile riverane râului Prut

n) Promovarea stilului „Prinde și Eliberează‟ (ce presupune eliberarea peștelui în mediul său natural imediat după capturare, în cele mai bune condiții) ca o componentă esențială în reducerea presiunii exercitată de pescuitul sportiv și comercial asupra ihtiofaunei din râul Prut și din alte habitate naturale;

o) Organizarea de „tabere/școli‟ (workshopuri) având ca obiectiv inițierea și perfecționarea copiilor și tinerilor în domeniul pescuitului sportiv, promovarea respectului față de natură și a mediului înconjurător;

p) Promovarea pescuitului recreativ-sportiv prin diverse campanii de publicitate în mass-media și internet prin realizarea și distribuirea de materiale informative către pescari, prin intermediul workshopurilor sau a altor evenimente care au ca public țintă pasionații de pescuit;

q) Promovarea educației ecologice și a protecției mediului, în rândul pescarilor și a comunităților riverane râului Prut (cu preponderență printre copii și elevi), în colaborare cu instituțiile abilitate (Consilii Locale, Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar, Garda de Mediu, Poliția de Frontieră etc.) și alte organizații care promovează importanța unui mediu natural nealterat în creșterea calității vieții rezidenților din aceste zone;

r) Realizarea de acțiuni de informare și educare în vederea sprijinirii proceselor naturale de refacere a florei și faunei și de protejare a mediului înconjurător.

Activitati principale

Să colaboreze cu organismele publice, precum și cu persoane fizice și juridice române sau străine care sunt interesate și pot oferi sprijin în vederea implementării scopului propus. Asociația poate promova și organiza schimburi de experiență cu alte asociații similare din țară și străinătate

Să organizeze manifestări și să realizeze produse audio-vizuale și buletine informative, inclusiv online, în scopul informării despre pescuitul recreativ – sportiv, ecologie și protecția mediului și creării unui climat optim pentru desfășurarea acestei activități

Să elaboreze un registru al asociațiilor de pescari, o bază de pescuit sportiv, un software pentru semnalarea problemelor din domeniu în timp real, dar și inițiative legislative privind pescuitul în vederea alinierii la cerințele legislației europene

ECHIPA OSP

Te asteptam in

NATURA?

Sau iubesti

PESCUIT SPORTIV?

Esti pasionat de

Te-ar mai putea interesa si: