Politica de confidentialitate

Asociația „Organizaţia Salvați Prutul Iași‟ (referită ca „Organizaţia‟, „noi‟ sau „nouă/al nostru‟) în această Politică este înregistrată la ANAF;

Cod fiscal 39395496

Email: asociatia.osp@gmail.com

Telefon: 0736533203

Web: www.osp-iasi.ro

Facebook: www.facebook.com/OSPIasi

Sediu social: str. Râpei, nr. 12A, loc. Iaşi, jud. Iaşi

Cont Bancar LEI: RO34 BACX 0000 0016 3747 3001 deschis la UniCredit Bank          Cont Bancar EURO: RO07 BACX 0000 0016 3747 3002 deschis la UniCredit Bank.

Opinia dumneavoastră este importantă pentru noi – dacă aveți întrebări referitoare la prezenta Politică, ne puteti trimite un email la adresa de e-mail mai sus menționată.

„Organizaţia Salvaţi Prutul Iași‟ cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o maniera integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoane vizate în cadrul prezentei Politici cu privire la protecția datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Document de referinţă:

Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE).

Prezenta Politică se aplică fie că vizitați site-ul nostru sau pagina de facebook, și vă oferă informații despre:

 • cum utilizăm datele dumneavoastră;
 • ce date personale colectăm;
 • cum asigurăm confidențialitatea și siguranța datelor;
 • ce drepturi legale aveți asupra datelor dvs. personale.

„Organizaţia Salvaţi Prutul Iași‟ colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale pentru următoarele scopuri:

 • îmbunătățirea calității serviciilor astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor;
 • concursuri online, reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a „Organizaţia Salvaţi Prutul Iaşi‟, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative).
 • dacă persoana vizată contactează „Organizaţia Salvaţi Prutul Iaşi‟ pentru a solicita informații, prelucrarea datelor pentru a răspunde acestei solicitări este permisă;
 • în scop probatoriu în legatură cu activitățile de mai sus și de arhivare. Stocarea de date cu caracter personal în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale. Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau a proteja interesele membrilor.

Vă punem în vedere faptul că refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea participarii la orice concurs.

Pentru realizarea scopurilor mai sus menționate „Organizaţia Salvaţi Prutul Iaşi‟ poate colecta datele următoare:

 • nume și prenume, cod numeric personal, seria și numărul cărţii de identitate;
 • date de contact (adresă poștală, inclusiv adresă de facturare și de livrare, număr de telefon/fax, inclusiv numere de mobil și adresă de email;
 • preferințe de comunicare și marketing;
 • interese, preferințe, comportament, feedback și chestionare;
 • corespondența și comunicarea cu „Organizaţia Salvaţi Prutul Iaşi‟;
 • alte date publice personale, inclusiv cele partajate pe o platforma publică (precum Facebook, Instagram, Twitter);
 • adresa IP.

Website-ul și pagina de facebook nu sunt destinate utilizării de către minori și nu colectăm date cu bună știință despre minori.

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, „Organizaţia Salvaţi Prutul Iaşi‟ poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor contractuali ai „Organizația Salvaţi Prutul Iaşi‟ (cum este cazul companiilor cu care Organizația se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare);

Datele înregistrate de „Organizaţia Salvaţi Prutul Iaşi‟ nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite de Organizație.

Transmiterea datelor cu caracter personal către destinatarii din afara „Organizaţia Salvaţi Prutul Iaşi‟ este supusă cerințelor de autorizare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prezenta Politică. Beneficiarul datelor trebuie să utilizeze datele numai în scopurile definite.

Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dumneavoastră pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului.

Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru. Nu vă vom cere niciodată să ne comunicați informațiile dumneavoastră sigure, personale sau privind cardurile de credit/debit, printr-un mijloc de comunicare nesolicitat. Răspundeți pentru păstrarea în siguranță a informațiilor personale și privind datele și pentru necomunicarea acestora către alte persoane. Puteți alege să dezvăluiți datele dumneavoastră în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google, Facebook, Instagram, Twitter și Pinterest) sau utilizând servicii ale terțelor părți care vă permit să postați public analize sau alte informații, iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective. Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respectă condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aveți cunoștință de acestea.

Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării

„Organizaţia Salvaţi Prutul Iaşi‟ ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

 1. Membrii care au acces la baza de date a informațiilor cu caracter personal accesează baza de date cu propriul nume de cont și parola. Toți utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date vor închide sesiunea.
 2. Membrii „Organizaţia Salvaţi Prutul Iaşi‟ accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea scopurilor pentru care acestea au fost colectate.
 3. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către membrii autorizați pentru această operațiune și numai în scopuri cerute de legile în vigoare.

„Organizaţia Salvaţi Prutul Iaşi‟ este dedicată securizării datelor dumneavoastră personale. Avem politici interne și s-a efectuat instruirea membrilor privind abordarea securității datelor personale.

Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră. cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • de intervenție asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii. În cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail la asociatia.osp@gmail.com